Palvelimen asetukset (server.properties)

Tässä artikkelissa ohjeistetaan palvelimen asetuksien muuttamista. Asetustiedoston löydät Gamepanelissa, kun navigoit:

Palvelimesi » (valitse haluamasi palvelin) » Tiedostojen hallinta » server.properties

 

Asetuksien tyypit:

Tyyppi

Arvot

totuusarvo

true (kyllä)

TAI

false (ei)

merkkijono Mikä tahansa teksti, ellei erikseen mainita
kokonaisluku Mikä tahansa kokonaisnumero (mahdollisesti myös negatiivinen) ellei erikseen mainita

 

Asetuksen selitykset:

Asetus Tyyppi Oletusarvo Kuvaus
allow-flight totuusarvo false

Sallitaanko pelaajien käyttää modeja lentämiseen? Ei estä kaikkia modeja, mutta hankaloittaa niiden käyttöä. Pelaajat, jotka ovat noin viisi sekuntia ilmassa potkitaan pelistä (ei vaikuta putoamiseen, luovaan tai tarkkailijan tilaan).

allow-nether totuusarvo true

Sallitaanko pelaajien matkustaa netheriin?

difficulty merkkijono easy

Määrittää pelipalvelimen vaikeusasteen (useasti pluginit muokkaa eri maailmojen asetuksia)

peaceful - rauhallinen

easy - helppo

normal - normaali

hard - vaikea

enable-command-block totuusarvo false

Ovatko komentokuutiot käytössä? (vain luovassa pelittilassa oleville operaattoreille/op)

enable-query totuusarvo false

Otetaanko GameSpy4-protokollan palvelinkuuntelija käyttöön? Jotkut Minecraft-palvelinsivustot tarvitsevat tätä saadakseen esimerkiksi pelaajamäärän, pluginlistan tai jotakin muuta.

enable-rcon totuusarvo false

Otetaanko palvelimen etähallinta käyttöön? Huonolla salasanalla suojattu rcon saattaa johtaa palvelimen kaappaustilanteeseen.

force-gamemode totuusarvo false

Pakotetaanko pelaajille palvelimen asetuksissa asetettu pelitila, kun pelaaja liittyy peliin?

function-permission-level kokonaisluku (1-4) 4

Asettaa funktioiden käyttöoikeuden oletusarvon. Katso asetus op-permission-level saadaksesi lisätietoja.

gamemode merkkijono survival

Määrittää oletuspelitilan.

survival - selviytyminen

creative - luova/nikkaroija

adventure - seikkailija

spectator - tarkkailija

generate-structures totuusarvo true

Luodaanko rakennelmia, kuten kyliä? Tyrmiä luodaan silti, vaikka tämä olisi pois käytöstä.

generator-settings merkkijono tyhjä

Asetusta käytetään mukauttamaan maailman generointia. Voit luoda generointiasetukset esimerkiksi tällä englannin kielisellä sivustolla: https://minecraft.tools/en/flat.php

hardcore totuusarvo false

Jos tämä on käytössä, pelin vaikeustaso asetetaan vaikeaksi (hard) ja pelaajat asetetaan tarkkailijoiksi (spectator) jos he kuolevat (peliversioissa, joissa ei ole tarkkailijatilaa pelaajat saavat porttikiellon palvelimelle kuollessaan).

level-name merkkijono world

Pelipalvelimen maailman nimi. Jos vaihdat asetuksen, luodaan uusi maailma ja edellistä ei poisteta. Kun vaihdat asetuksen maailman nimeen, joka on jo olemassa, ladataan olemasa oleva maailma.

level-seed merkkijono tyhjä

Määrittää maailmasi siemenen (seed). Lisätietoa englanninkielellä Minecraft wikissä: https://minecraft.gamepedia.com/Seed_(level_generation)

Muutama esimerkki: minecraft, 404, 1a2b3c, speek

level-type merkkijono default

Määrittää, minkä tyyppinen kartta luodaan.

default - Oletustyyppinen maailma kukkuloilla, vuorilla, merillä jne.

flat - Tasainen maailma, voidaan muokata generator-settings -asetuksella

largebiomes - Sama, kun default, mutta biomet ovat suurempia

amplifield - Sama, kun default, mutta generoinnin korkeusasetukset nostettuna

buffet - Sama, kun default, ellei generator-settings -asetusta ole muutettu.

max-build-height numero (0-256) 256

Maksimikorkeus, jonne pelaaja voi rakentaa. Maailma generoituu kuitenkin normaalisti tästä asetuksesta huolimatta.

max-players numero (0-2147483647) 20

Maksimimäärä pelaajia, jotka voivat liittyä samanaikaisesti palvelimelle. Huomaa, että mitä enemmän palvelimella on pelaajia, sitä enemmän palvelin käyttää resursseja. Jos palvelimen resurssit alkaa loppumaan kesken, voit päivittää palvelimesi aina laskutuskauden kesken asiakasalueella palvelusi tiedoissa.

max-tick-time numero (0–(263-1)) 60000

Jos yhden tickin kesto ylittää tämän millisekuntimäärän, palvelin sammutetaan väkisin. Esimerkkinä: jos yksi tick kestää yli 60 sekuntia (60000 millisekuntia on 60 sekuntia), palvelin sammutetaan sillä sen epäillään kaatuneen. Normaalisti yksi tick kestää 0.05 sekuntia.

Kun arvona on -1, ominaisuus poistetaan käytöstä.

max-world-size numero (1-29999984) 29999984

Asettaa maksimi-arvon world border-pelisäännölle (gamerule) säteenä. Jos pelisäännölle asetetaan suurempi arvo, kun tässä on asetettu - arvo muutetaan tämän asetuksen arvoksi. Esimerkkejä:

- max-world-size arvo on 1000, sallitaan maailman kooksi 2000x2000 kuutiota

- max-world-size arvo on 4000, sallitaan maailman kooksi 8000x8000 kuutiota

motd merkkijono A Minecraft Server

Tämä asettaa palvelimen viestin, joka näytetään pelaajien palvelinlistassa MOTD tukee:

- väri- ja muotoilukoodeja (minecraft wiki)

- erikoismerkkejä, kuten sydämiä ♥ (unicode-formaatissa) (muuntaja)

- enintään 59 merkkiä

online-mode totuusarvo true

Palvelin tarkistaa liittyviem pelaajien krijautumisen ja todellisuuden Mojangin Minecraft-käyttäjien tietokannasta. Mikäli asetus on pois käytöstä, kuka tahansa voi liittyä peliin kenen tahansa käyttäjänimellä. Tämä asetus tarvitsee muuttaa vain, jos olet luomassa Bungee Cord-verkostoa.

op-permission-level numero (1-4) 4

Asettaa OP-pelajaille oletusryhmän, joka annetaan kun pelaajalle annetaan OP-oikeudet. Tasot kopioivat alemmilta tasoilta oikeudet.

1 - OP:t voivat ohittaa spawn-alueen suojauksen

2 - OP:t voivat käyttää yksinpelin huijauskomentoja ja komentokuutioita (paitsi /publish- ja /debug-komennot)

3 - OP:t voivat käyttää moninpelin komentoja ja pelaajien hallintakomentoja, kuten /debug, /ban ja /op.

4 - OP:t voivat käyttää palvelimen hallintakomentoja, kuten /stop, /save-all, /save-on ja /save-off

player-idle-timeout numero 0

Pelaajat, jotka eivät ole tehneet tiettyjä toimintoja tässä määritettyyn minuuttimäärään potkitaan palvelimelta.

prevent-proxy-connections totuusarvo false

Potkitaanko pelaaja, kun hän liittyy VPN:n tai Proxyn kautta? Tämä rarjoitus ei estä kaikkia VPN- tai Proxy-ohjelmia, mutta suuren osan niistä.

pvp totuusarvo true

Sallitaanko pelaajien aiheuttaa vahinkoa toisille pelaajille? Tämä ei kuitenkaan estä esim. laavan, TNT:n tai tulen vahinkoa, vaikka ne olisi toisen pelaajien asettamat.

query.port numero (1-65534) 25565

Asettaa palvelimen query-portin. (katso asetus enable-query) Voit vaihtaa portin palvelimesi portin asetukseksi tai pyytää asiakaspalvelusta tälle varatun portin. Yhden lisäportin avaaminen palvelimellesi on maksutonta.

rcon.password merkkijono tyhjä

Asettaa RCON-protokollan salasanan. Heikko salasana saattaa johtaa siihen, että kellä tahansa voi olla palvelimesi hallintapääsy.

rcon.port  numero (1-65534) 25565

Asettaa palvelimen rcon-portin. (katso asetus enable-rcon) Voit vaihtaa portin palvelimesi portin asetukseksi tai pyytää asiakaspalvelusta tälle varatun portin. Yhden lisäportin avaaminen palvelimellesi on maksutonta.

resource-pack merkkijono tyhjä

URI-osoite resource packille. Pelaajat voivat halutessaan ottaa sen käyttöön.

 

Huomaathan, että ":"- ja "="-merkkien eteen tulee laittaa kenoviiva ( ). Esim. https://cdn.speek.fi/resourcepack.zip?parametri=arvo

 

Resource pack ei voi olla suurempi, kuin 50 MiB (noin 52.4 MB). Palvelimelle ei tule logitetoja paketin onnistuneesta tai epäonnistuneesta latauksesta.

resource-pack-sha1 merkkijono tyhjä

Vapaavalintainen SHA-1 pienimerkkisenä heksadesimaalina. On suositeltavaa käyttää tätä. Arvoa ei käytetä resurssipaketin tarkistamiseen, vaan sen parempaan ja luotettavampaan välimuistin ylläpitoon.

server-ip merkkijono tyhjä

Oletuksena tämä on Minecraftissa tyhjä, mutta Speekin Gamepanel korvaa tämän arvon aina luvulla 0.0.0.0. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelin kuuntelee kaikissa IP-osotteissa. Palvelin kuitenkin saa pyyntöjä vain Gamepanelissa määritetylle IP-osoitteelle, joka löydät palvelinlistastasi Gamepanelissa.

server-port numero (1-65534) 26656

Minecraftin oletusportti on 25565, mutta Speekin Gamepanel muuttaa sen aina lähimpään vapaaseen porttiin, joka on palvelimellesi asetettu. Palvelimen oletusportin voi tilata erikseen asiakasalueelta palvelimen tiedoista. Palvelu on lisämaksullinen.

snooper-enabled totuusarvo true

Lähetetäänkö ajoittain palvelimen anonyymejä käyttötilastoja Mojangin tilastoihin?

spawn-animals totuusarvo true

Syntyykö eläimet? Jos eläimiä on olemassa, kun arvoksi laitetaan false - poistuvat ne.

spawn-monsters totuusarvo true

Syntyykö hirviöt? Tällä ei ole vaikutusta pelin vaikeusasteeseen. Jos arvoa muutetaan, hirviöt eivät poistu ja niitä voi syntyä spawnereista.

spawn-npcs totuusarvo true

Syntyykö NPC:t, eli kylyäläiset.

spawn-protection numero 16

Määrittää spawn-suojauksen säteen. Alueen kooksi tulee aina yhteensä 2*x+1 (x=määrittämäsi alue). Esimerkiksi:

- spawn-protection 0: 1x1 suojattu alue

- spawn-protection: 1: 3x3 suojattu alue

- spawn-protection: 5: 11x11 suojattu alue

Ominaisuus poistuu kokonaan käytöstä vain, jos palvelimella ei ole operaattoreita (OP)

use-native-transport totuusarvo true

Onko Linux-palvelimia varten luodut suorituskykyparannukset käytössä? Speekin palvelimet toimivat Linux-ympäristössä, joten suosittelemme tämän asetuksen päällä pitämistä.

view-distance numero (3-32) 10

Määrittää kuinka monta chunckia (16x16) pelaajan on mahdollista ladata kerralla joka suuntaan. Mitä suurempi arvo, sitä enemmän palvelin käyttää resursseja.

 

Huomaa: Minecraftin bugin MC-2536 mukaan: jos arvo on alle 9, vähenee hirviöiden ja eläimien spawnaaminen huomattavasti

white-list totuusarvo false

Otetaanko whitelist (valkolista) käyttöön?

 

Kun tämä on päällä, palvelimelle pääsee liittymään vain pelaajat, jotka ovat whitelistillä. OP:t ovat tällä listalla automaattisesti, eikä niitä tarvitse erikseen lisätä.

 

Lue ohjeet whitelistan käyttöönotosta klikkaamalla tätä.

enforce-whitelist totuusarvo false

Jos tämä on käytössä, pelaajat potkitaan palvelimelta, kun valkolista uudelleenlatautuu tai se otetaan käyttöön komennoin.

server-icon - -

Server-icon ei ole asetuksista löytyvä kohta. Löydät server iconin lisäämisen ohjeet täältä: https://speek.fi/tietopankki/artikkeli/server-icon-minecraft

 

Oletusasetustiedosto

Palvelimen IP-osoite ja portti vaihtelee oletusasetuksissa. Voit jättää asetuksen halutessasi tyhjäksi, tai joksikin muuksi arvoksi, sillä siihen korjataan aina palvelimesi osoite ja portti palvelimen käynnistyessä.  

#Minecraft server properties
#(File Modification Datestamp)
broadcast-rcon-to-ops=true
view-distance=10
max-build-height=256
server-ip=
level-seed=
rcon.port=25575
gamemode=survival
server-port=25565
allow-nether=true
enable-command-block=false
enable-rcon=false
enable-query=false
op-permission-level=4
prevent-proxy-connections=false
generator-settings=
resource-pack=
level-name=world
rcon.password=
player-idle-timeout=0
motd=A Minecraft Server
query.port=25565
force-gamemode=false
hardcore=false
white-list=false
broadcast-console-to-ops=true
pvp=true
spawn-npcs=true
generate-structures=true
spawn-animals=true
snooper-enabled=true
difficulty=easy
function-permission-level=2
network-compression-threshold=256
level-type=default
spawn-monsters=true
max-tick-time=60000
enforce-whitelist=false
use-native-transport=true
max-players=20
resource-pack-sha1=
spawn-protection=16
online-mode=true
allow-flight=false
max-world-size=29999984

 

Lähteet:

Official Minecraft Wiki: Server.properties. Päivitetty 6.10.2019.
Saatavissa: https://minecraft.gamepedia.com/Server.properties [Käytetty lähteenä 12.12.2019]

Hjälpte svaret dig? 11 användare blev hjälpta av detta svar (1 Antal röster)